Sanne Kusters

Pedagogisch beleid Kinderopvang

Als agrarische kinderopvang maken wij gebruik van een pedagogisch beleid dat opgesteld is door de VAK. Wij onderscheiden ons van andere dagverblijven door het melkveebedrijf van onze ouders erbij te betrekken.

Ontwikkeling van uw kind

Kinderen opvang bieden in een agrarische kinderopvang en ze op een leuke en speelse manier met natuur en dieren om laten gaan, werkt positief mee aan de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van uw kind. Dit gebeurt in het tempo dat uw kind past.

Aangesloten bij Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK)

Kinderopvang Koetjes & Kalfjes is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). De omgeving van het agrarische bedrijf biedt een unieke kans voor kinderopvang op de boerderij. Door kinderen opvang te bieden in een omgeving waarmee zij op een vanzelfsprekende wijze in contact kunnen komen met de natuur en dieren wordt een significante bijdrage geleverd aan hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling.

Voor meer informatie: zie www.agrarischekinderopvang.nl

Gewoon een vraag of wilt u een keer komen kijken?

U bent van harte welkom! Graag een e-mail sturen naar info@kinderopvangsomeren.nl of het contactformulier invullen. Wij hebben namelijk niet altijd tijd om de telefoon aan te nemen šŸ™‚

Alvast bedankt voor uw interesse!
Sanne & Marlou

Je persoonsgegevens gebruiken wij voor het contactmoment. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.